Aktuelt


Hva skjer framover? Se aktivitetsoversikt
Bygdeboka for Blaker - innsamling av opplysninger
Vil du bli medlem i Historielaget?
Sørum under okkupasjonen 1940-45
Skolebilde fra gamle Vesterskaun skole
Fyhri Jaktlags historie

 

Linker


 

SØRUM-SPEILET NR. 2/2015

 

I dette nummeret av Sørum-Speilet kan du lese om:
- Oppvekst på et småbruk i Blaker
- Med jernbanelinna som skoleveg
- Mer om tildelingen av «Olavsrosa»
- Årsmøtet på Sørumsand 11. mars
- Maren Ingjer og intervju fra 1944
- Kverner og møller
- Bautaen i Sørum
- Minner fra Tysklandsbrigaden
- Takk for meg, aktivitetskalender, spørreundersøkelse og mye mer...

Les hele Sørum-Speilet nr. 2/2015 I


HJELP OSS Å BLI BEDRE


Sørum-Speilets redaksjon og historielagets styre er veldig interessert i å få vite hva dere medlemmer ønsker å lese om i Sørum-Speilet, og om det er spesielle saker og ting dere vil at Historielaget skal fokusere på. Vi vil derfor gjerne ha svar på følgende spørsmål:
1. Hvorfor ble du medlem i Historielaget?
2. Hva liker du best å lese om i Sørum-Speilet?
3. Hva vil du ha mer av?
4. Hva vil du mindre av?
5. Hvor ofte vil du ha medlemsmøter?
6. Hvilke temaer ønsker du på medlemsmøter?
7. På hvilke områder kan du tenke deg å bidra?

Gi oss tilbakemelding, og kom gjerne med gode idéer!

Flott hvis du kan svare innen 4. mai til Dag Winding-Sørensen på epost ivwind@online.no eller til Anne-Marie Lund på epost annlund@online.no.


SLEKTSGRANSKINGSKURS


Blaker og Sørum Historielag skal holde et nytt slektsgranskingskurs i samarbeid med Sørum bibliotek. Kursdagene blir 26. mars, 9. april og 16. april. Påmeldingsfrist: 19. mars. Kursavgift: Kr 250,-. 

Kursledere blir Tom Halvorsen, leder av Romerike Historielag, og Kåre A. Bøhler, sekretær i Blaker og Sørum Historielag. Se oppslag og bibliotekets nettsider. Ved evt. spørsmål kontakt Kåre A. Bøhler på mobil: 93 87 63 65 eller epost: alfrebo@online.no.


ÅRSMØTET 11. MARS 2015

Årsmøtet ble holdt i Festiviteten på Sørumsand med mange fremmøtte. I år er det 70 år siden frigjøringen, og Svein Sandnes holdt først et interessant foredrag om «Sørum under okkupasjonen». Så var det bevertning, og deretter det formelle årsmøtet. Og tre medlemmer fikk Romerike Historielags hederstegn.


Saksliste for årsmøtet (se innkalling og dokumenter her)
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder og referent samt to til å skrive under protokollen
3. Årsberetning for 2014
4. Revidert regnskap for 2014
5. Forslag til Arbeidsplan for 2015
6. Forslag til Kontingent for 2016
7. Forslag til Budsjett for 2015
8. Innkomne saker. Ingen saker.
9. Valg av medlemmer til styret, til valgkomiteen, revisor med vara og utsendinger til årsmøtet i Romerike Historielag.

Gro Langeland ble valgt til møteleder, Kåre Bøhler til referent, Per Helstad og Ellen Margrethe Graarud til å underskrive protokollen. Årsberetningen ble godkjent. Regnskap var ikke revidert, men ble godkjent under forutsetning av revisors godkjenning. Kontingent blir som før kr 250, men med portotillegg for Sørum-Speilet for utenbygds medlemmer. Arbeidsplan og budsjett ble godkjent.

Les hele saken
«OLAVSROSA» ER TILDELT VØLNEBERG GAMLE SKOLE


- En stor ære, men også en betydelig utfordring for Blaker og Sørum Historielag.

I brev fra Norsk Kulturarv av 27. januar 2015, fikk Blaker og Sørum Historielag denne gledelige meldingen: «Vølneberg gamle skole er tildelt «Olavsrosa» for godt vern av eit førstegenerasjons fastskolebygg i eit miljø med også andregenerasjons skolebygg bevart, og for god formidling av skolehistorie».


Les hele saken

[Arkivet]

Abonner:
Navn:
E-post:
Søk i nyhetsarkivet:
Søk etter: