Aktuelt


Rusleturene i sommer
Sørum-Speilet nr. 4/2014
Fyhri Jaktlags historie
Vil du bli medlem i Historielaget?
Asbjørnsen-stien på Frogner
Fin kultursti langs Glomma

 

Linker


 

«OLAVSROSA» ER TILDELT VØLNEBERG GAMLE SKOLE


- En stor ære, men også en betydelig utfordring for Blaker og Sørum Historielag.

I brev fra Norsk Kulturarv av 27. januar 2015, fikk Blaker og Sørum Historielag denne gledelige meldingen: «Vølneberg gamle skole er tildelt «Olavsrosa» for godt vern av eit førstegenerasjons fastskolebygg i eit miljø med også andregenerasjons skolebygg bevart, og for god formidling av skolehistorie».


Les hele saken
ÅRSMØTE I BLAKER OG SØRUM HISTORIELAG 11. MARS 2015

Vi minner om innkallingen til årsmøte onsdag 11. mars 2015 kl. 19.00, publisert i Sørum-Speilet nr. 5/2014. Møtet holdes i 2. etasje i Festiviteten på Sørumsand.
 
Foredrag før selve årsmøtet:
I år er det 70 år siden 2. verdenskrig ble avsluttet, og vi har bedt Svein Sandnes om å holde et foredrag om «Sørum under okkupasjonen» og arbeidet med boka som han redigerte i 2002.
 
Servering før årsmøteforhandlingene.
 
 
Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder og referenter samt to til å skrive under protokollen
3. Årsberetning for 2014. Se vedlegg sak 3 I
4. Revidert regnskap for 2014.  Legges ut senere.
5. Forslag til arbeidsplan for 2015. Se vedlegg sak 5 I
6. Forslag til kontingent for 2016. Se vedlegg sak 6  I
7. Forslag til budsjett for 2015. Se vedlegg sak 7 I
8. Innkomne saker. Ingen.
9. Valg av medlemmer til styret, til valgkomitéen, revisor med vara, og utsendinger til årsmøtet i Romerike Historielag. Se vedlegg sak 9 I
 

Les hele saken
SØRUM-SPEILET NR. 1/2015

I dette nummeret kan du lese om:
- «Olavsrosa» tildelt Vølneberg gamle skole
- Årsmøte 11. mars på Sørumsand
- Klesvask før i tida - tungt «kvinnfolkarbe’»
- Frilynte ungdomslag i Sørum
- Bruksnavn i Blaker og ny bygdebokforfatter
- En kalender blir til i 1983
- Slora Mølle opp av asken
- og mye mer…
 

[Arkivet]

Abonner:
Navn:
E-post:
Søk i nyhetsarkivet:
Søk etter: